gallery/godlo-polski-250x295

 

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej           w Pniewie

gallery/herb zatorynew
gallery/image_0
gallery/logo szkoły bez tła

 

   

Imię i nazwisko

 


Nauczany przedmiot

1 mgr Krzysztof Gierek język polski
2 mgr Jolanta Jackowska język polski,
edukacja regionalna
3 mgr Anna Danielska język angielski
4 mgr Grażyna Dłużniewska biologia/ chemia/ wychowanie
do życia w rodzinie/ geografia
5 mgr Hanna Drążewska matematyka, zajęcia komputerowe
6 mgr Aleksandra Gajkowska historia/ wiedza o
społeczeństwie/ wychowanie do życia    w rodzinie/   
edukacja dla bezpieczeństwa
7 mgr Wioletta Glanowska informatyka/ technika/wychowawca świetlicy
8 mgr Bożena Gołębiowska język polski
9 mgr Bożena Grzechnik edukacja wczesnoszkoln/ logopedia
10 mgr Jolanta Kasińska edukacja wczesnoszkolna
11 mgr Bożena Kisiel przyroda/wychowawca świetlicy
12 mgr Jolanta Kisiel edukacja wczesnoszkolna
13 mgr Bożena Kowalska edukacja wczesnoszkolna/logopedia
14 mgr Monika Karasek zajęcia rewalidacyjne
15 Marek Siemieniak muzyka/ plastyka/religia
16 mgr Anna Łuniewska wychowanie fizyczne
17 mgr Katarzyna Matuszewska pedagog/wychowawca świetlicy
18 mgr Bożena Nowosielska oddział przedszkolny
19 mgr Monika Nowotka fizyka/ zajęcia komputerowe
20 mgr Andrzej Oleksa wychowanie fizyczne
21 mgr Zofia Puławska matematyka/wych.
do życia w rodzinie
22 mgr Alina Kasińska wychowawca świetlicy

23
mgr Jadwiga Arbuzińska oddział przedszkolny
24 mgr Aneta Twardowska język
niemiecki
25 mgr Iwona Chodyna język angielski
26 mgr Izabela Tułowiecka religia
27  Iwona Drążewska bibliotekarz
28 mgr Jolanta Salwin wychowawca świetlicy/język polski
29  mgr Jolanta Wyrzykowska muzyka/plastyka
30 mgr Ewa Załoga wychowawca w punkcie
przedszkolnym
29  mgr Dorota Łyczkowska wychowawca w punkcie przedszkolnym
31 ks. mgr  Mirosław Wółkiewicz religia