Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

 

Ogłoszenie

Uczestników uroczystości obowiązuje zachowanie zasady dystansu społecznego.

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie zaprasza rodziców na spotkanie, które odbędzie się 01.10.2020r. (czwartek), o godz.1500.
Porządek spotkania:

1.Organizacja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021
2.Przedstawienie wyników egzaminu ósmoklasisty.
3.Wydatkowanie środków w Radzie Rodziców za rok sz. 2019/2020.
4.Spotkanie rodziców z wychowawcami, wybór „Trójek klasowych”.
5.Spotkanie „Trójek klasowych” z dyrektorem szkoły – wyłonienie Zarządu Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie.

UAWGA – MASECZKI OBOWIĄZKOWE!
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (czerwona strefa w całym kraju) uczniowie klas 4-8 pozostają w domu w dniach od 26.10.2020r. do 06.11.2020r. W tym okresie zostanie zorganizowana edukacja zdalna z wykorzystaniem platformy CLASSROOM.
Zajęcia będą odbywać się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Obecność w edukacji zdalnej obowiązkowa. Proszę o poważne potraktowanie zadania.
                                                                                                                     Dyrekcja szkoły

INFORMACJA

Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pniewie.

                W związku z rozwojem epidemii rząd zdecydował o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń dotyczących stacjonarnego nauczania.

Rozszerzone środki zapobiegawcze zostaną wprowadzone od soboty 7 listopada do niedzieli 29 listopada. Wśród nich nowe regulacje prawne dotyczące oświaty:

Od poniedziałku, 9 listopada do 29 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W/w uczniowie przechodzą na tryb nauki zdalnej.

Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono nauczanie zdalne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Zgodnie z rekomendacją MEN uczniowie klas I-III i IV-VIII nadal będą pracować na aplikacji Google CLASSROOM i Google MEET.

Zwracamy się do Rodziców z apelem: pomóżcie swoim młodszym dzieciom zalogować się do Google Meet. Jesteśmy przekonani, że starsze rodzeństwo, które pracuje już na aplikacji również posłuży pomocą.