Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

Rozkład jazdy autobusów szkolnych na rok szkolny 2023/24

 

 

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie zaprasza rodziców na spotkanie, które odbędzie się 29.09.2023r. (piątek) o godz.1530.

Porządek spotkania:

  1. Organizacja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024
  2. Przedstawienie wyników egzaminu ósmoklasisty.
  3. Wydatkowanie środków w Radzie Rodziców za rok szk. 2022/202
  4. Spotkanie rodziców z wychowawcami, wybór „Trójek klasowych”.
  5. Spotkanie „Trójek klasowych”  z dyrektorem szkoły – wyłonienie Zarządu Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej            w Pniewie

4 września 2023r. o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej. Po ogólnym spotkaniu odbędą się spotkania wychowawców z uczniami w klasach

 

UWAGA!!

Od 4 września 2023r. ulegają zmianie trasy i godziny dowozu i odwozu dzieci. Dokładne informacje znajdują się na stronie szkoły www.zspniewo.pl  i gminy Zatory www.zatory.pl

Realizacja projektu "Bądź aktywny nie agresywny"

Nowy rok szkolny, nowe wydarzenia. Nasza szkoła kontynuuje udział w projekcie gminnym "BĄDŹ AKTYWNY, NIE AGRESYWNY". Uczniowie klas 6 - 8 SP we wrześniu uczestniczyli w spotkaniach z terapeutą uzależnień, Policją i warsztatach z doradcą zawodowym. Ponadto odbyła się wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W kolejnych miesiącach czekają na uczniów kolejne ciekawe wydarzenia. Wszystko to zawdzięczamy pracownikom GOPS w Zatorach, którzy zauważyli potrzebę promowania zdrowego stylu życia i umożliwili udział w projekcie.

 

 

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Na znak solidarności włóżmy kolorowe skarpetki nie do pary!

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pniewie zaprasza rodziców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23.04.2024r. o godz. 15.30.

Porządek spotkania:

  1. Wprowadzenie.

  2. Prelekcja nt. ”Uzależnienie od telefonu, Internetu, gier komputerowych i portali społecznościowych”, którą poprowadzi ekspert profilaktyki społecznej, psycholog – pani Wioletta Zychnowska.

  3. Spotkania rodziców z wychowawcami.

 

 

Rozkład jazdy linii regularnej obowiązuje od 04.09.2023r.
obowiązuje do 31.12.2023r.

1. Gładczyn Rządowy – Pniewo Szkoła trasa 1

2. Gładczyn Rządowy – Pniewo Szkoła trasa 2