Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

Rozkład jazdy linii regularnej obowiązuje od 04.09.2023r.
obowiązuje do 31.12.2023r.

1. Gładczyn Rządowy – Pniewo Szkoła trasa 1

2. Gładczyn Rządowy – Pniewo Szkoła trasa 2

 

 

Rozkład jazdy autobusów szkolnych na rok szkolny 2023/24

 

 

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie zaprasza rodziców na spotkanie, które odbędzie się 29.09.2023r. (piątek) o godz.1530.

Porządek spotkania:

  1. Organizacja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024
  2. Przedstawienie wyników egzaminu ósmoklasisty.
  3. Wydatkowanie środków w Radzie Rodziców za rok szk. 2022/202
  4. Spotkanie rodziców z wychowawcami, wybór „Trójek klasowych”.
  5. Spotkanie „Trójek klasowych”  z dyrektorem szkoły – wyłonienie Zarządu Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/24 w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej            w Pniewie

4 września 2023r. o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej. Po ogólnym spotkaniu odbędą się spotkania wychowawców z uczniami w klasach

 

UWAGA!!

Od 4 września 2023r. ulegają zmianie trasy i godziny dowozu i odwozu dzieci. Dokładne informacje znajdują się na stronie szkoły www.zspniewo.pl  i gminy Zatory www.zatory.pl