Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

DZIENNY ROZKŁAD

ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

 

715- 930 – Zabawy integracyjne.

 • Dowolne gry i zabawy dzieci – gry planszowe, układanki, rysowanie, kolorowanie książeczek.
 • Oglądanie programów i filmów dla dzieci.
 • Przygotowanie się do zajęć.
 • Prowadzenie dokumentacji dożywiania.

930 – 1140 – Spożywanie posiłków.

 • 940 – klasy IV – VI Szkoły Podstawowej
 • 1000 – oddział przedszkolny
 • 1035 – klasy I – III Szkoły Podstawowej
 • 114 – klasy I – III Gimnazjum

1150 – 1430 – Zajęcia świetlicowe.

 • Zajęcia prowadzone zgodnie z tematami (plastyczne, techniczne, konkursy, filmy edukacyjne).
 • Pomoc w odrabianiu prac domowych
 • Zabawy i gry sportowe.
 • Czytanie opowiadań, bajek, baśni

 

Odjazdy uczniów

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Oświadczenie rodzica o dojazdach dziecka rowerem

Oświadczenie rodzica o dojazdach ucznia gimnazjum rowerem

Upoważnienie do odbioru dziecka

Zwolnienie z zajeć świetlicowych

Informacja o kosztach dożywiania

Oświadczenie rodzica o korzystaniu z płatnych posiłków i rezygnacja

Regulamin korzystania z komputerów

Oświadczenie rodzica o rezygnacji z zajęć świetlicowych