Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA

                   Informacja w sprawie zdalnego nauczania w okresie zawieszenia zajęć.

              Szanowni nauczyciele, rodzice i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie, mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w przedszkolach i szkołach w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, uprzejmie proszę o niezwłoczne  podjęcie działań  edukacyjnych   w obszarze zdalnego nauczania.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele poszczególnych przedmiotów  klas 4-8  zobowiązani są do przygotowania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu. Materiały  te mogą rozwijać zainteresowania  uczniów, utrwalać wiedzę, przygotowywać do  egzaminów, jednak nie mogą być formą realizacji podstawy programowej. Pomocne w tym zakresie są informacje MEN dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele  Do tego celu należy wykorzystać skuteczne środki komunikacji: strona internetowa, poczta elektroniczna, portale społecznościowe.

Rodzicu - zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Uczniowie - wykorzystajcie czas wolny od zajęć  w szkole  do samodzielnej pracy w domu. Materiały  przekazane  przez nauczycieli niech służą Wam do rozwijania zainteresowań, utrwalania wiedzy, przygotowania do egzaminów.

          Proszę o poważne potraktowanie zadania.

                                                                                                                  Dyrekcja Szkoły

INFORMACJA

    Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie informuje,że w dniach 12-13.03. 2020r.  (czwartek  i piątek) w szkole będą prowadzone wyłącznie działania opiekuńcze dla uczniów, którzy nie mogą pozostać w domu ze względu na pracę rodziców.  W tych dniach organizacja dowozu i odwozu uczniów do szkoły nie ulega zmianie.
Natomiast zgodnie z zaleceniem MEN od dnia 16.03.2020r. do 25.03.2020r. uczniowie i wychowankowie nie przychodzą do szkoły i przedszkola.