Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

INFORMACJA

   Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie zaprasza rodziców na spotkanie, które odbędzie się   2 października 2018r. (wtorek) o godz. 15.00.

Porządek spotkania:

Relacja dyrektora w związku z rozbudową szkoły.

Organizacja w roku szkolnym 2018/2019

Przedstawienie wyników egzaminu gimnazjalnego.

Wydatkowanie środków w Radzie Rodziców za rok sz. 2017/2018.

Spotkanie rodziców z wychowawcami.

Spotkanie trójek z dyrektorem szkoły – wyłonienie Zarządu Rady Rodziców.

INFORMACJA

     Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie zaprasza rodziców na zebrania podsumowujące        I semestr roku szkolnego 2018/19, które odbędzie się w dniu 24.01.2019r. (czwartek) o godz. 15.00.

Porządek zebrania:

Wprowadzenie – dyrektor Krzysztof Gierek.

Prelekcja nt.: „Jak pomóc dziecku w wyborze drogi edukacyjno – zawodowej” – prowadząca dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku p. Agnieszka Kowalska.

Podsumowanie wyników klasyfikacji za I semestr – wicedyrektor Jolanta Jackowska

Spotkanie z wychowawcami.

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE  PODCZAS FERII ZIMOWYCH

Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk – miejsc do tego przeznaczonych.

Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!

Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!

Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!

Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!

 

Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.

Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!

Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się  z nieznajomym.

Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.

Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest niebezpieczne!

Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze.

W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują więcej czasu  do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, rozejrzyj się.

Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.

 Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz  o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne.

 

 ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE: 

 POLICJA – 997

STRAŻ POŻARNA – 998 

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

BEZPIECZEŃSTWO W  CZASIE FERII ZIMOWYCH

INFORMACJA

W związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu ogłaszamy konkursy:

– kategoria plastyczna: plakat, infografika, gazetka, folder, uwzględniający tegoroczne hasło
– kategoria literacka – wiersz, rymowanka,
– kategoria prezentacja multimedialna.
Prace prezentacje multimedialne można wykonywać indywidualnie lub w parach.

 Hasło Dnia Bezpiecznego Internetu brzmi „Działajmy razem”,
Termin wykonania prac – 18 lutego br. (poniedziałek) do nauczycieli informatyki p. Wioletty Glanowskiej lub p. Moniki Nowotki.

Regulamin szkolnego konkursu  na Dzień Bezpiecznego Internetu

INFORMACJA

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie informuje, że egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z planem w dniach 10 - 11 – 12 kwietnia 2019r. Początek egzaminu każdego dnia o godzinie 9.00. Należy zgłosić się do szkoły     o godz. 8.30. Autobus z Gładczyna wyjedzie o godz. 7.00. Obecność na egzaminie obowiązkowa.

Zapraszamy.

INFORMACJA

     Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie informuje, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie     z planem w dniach 15 - 16 – 17 kwietnia 2019r. Początek egzaminu każdego dnia o godzinie 9.00. Należy zgłosić się do szkoły               o godz. 8.30. Autobus z Gładczyna wyjedzie o godz. 7.20. Obecność na egzaminie obowiązkowa.

Zapraszamy.

INFORMACJA

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie informuje, że po przerwie świątecznej, tj. od 24 kwietnia 2019 roku zajęcia odbywać się będą według tygodniowego rozkładu zajęć przyjętego na bieżący rok szkolny. Zgodnie z planem zajęć.


Zapraszamy.

INFORMACJA

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie zaprasza rodziców na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się 08.05.2019r. (środa), o godz.15.00.

 

Sprawozdanie Finansowe Jednostki za 2018 rok zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
 Gminy Zatory w zakładce Sprawozdania Finansowe.

Sprawozdania Finansowe

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie informuje,że dnia 07.06.2019r. (piątek) o godz. 16.00 w sali nr 28  (I piętro) odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci zapisanych do Samorządowego Przedszkola nr 2  w Pniewie, w zakresie organizacji pracy – wyprawka przedszkolna, dożywianie, opieka nad dziećmi w godzinach od 13.00  do 16.30, język angielski, religia. Zapraszamy.

                                                                                                                                                                      Z poważaniem dyrekcja

INFORMACJA