Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

 

UWAGA RODZICE! ZAPISY JUŻ RYSZYŁY

 

Zapisy do Punktu Przedszkolnego w Gładczynie Rządowym

Zapisy do Szkoły Podstawowej  w Pniewie

 

 

 

Informacja

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Pniewie zaprasza rodziców na spotkanie, które odbędzie się 10. 01. 2018 r. (środa) o godzinie 15.00.
Porządek spotkania:
1. Powitanie.
2. Przedstawienie głównych zagadnień Statutu Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie.
3. Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej. 
4. Spotkanie rodziców z wychowawcami.

 

 

Bal karnawałowy odbędzie się dnia 11 stycznia 2018 roku od godziny 15.00 do 20.00. 

 

 

Informacja

Przerwa świąteczno- noworoczna trwa od 22 grudnia 2017roku do 2 stycznia 2018roku.

2 grudnia wracamy do szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Dyrekcja i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Pniewie zapraszają uczniów                   i rodziców na inaugurację roku szkolnego 2017/2018, która odbędzie się 4 września 2017r. (poniedziałek). Uroczystość rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.00 w parafialnym kościele
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie. Dalsza część uroczystości odbędzie się
w Publicznej Szkoły Podstawowej w Pniewie o godz. 9.00.

 

 

 

 

 

 

Wyniki gminnego

konkursu

profilaktycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięto konkurs profilaktyczny

 

 

OBCHODY 10 ROCZNICY NADANIA IMIENIA ZESPOŁOWI SZKÓŁ ZAPROSZENIE

 

Informacja

 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie informuje rodziców, że zebranie śródsemestralne z wychowawcami w sprawie wyników nauczania i zachowania odbędzie się 27.04.2017r. (czwartek) o godzinie 13.30

 

 

 

 

HUFCOWO - GMINNY KONKURS PIOSENKI HARCERSKIEJ              

  I PATRIOTYCZNEJ

 

 

OGÓLNOPOLSKA  KAMPANIA PROFILAKTYCZNA

 

 

 

Gminny Konkurs

 

 

Profilaktyczny

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE! ZAPISY JUŻ RYSZYŁY

Zapisy do Punktu Przedszkolnego w Gładczynie Rządowym

Zapisy do Zespołu Szkół 

 

 

 

 

 

Informacja dla rodziców

 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie informuje, żę dnia 1 lutego 2017 roku (środa) o godzinie 15.00 odbędzie się zebranie z rodzicami podsumowujące I semestr roku szkolnego 2016/ 2017.
           Porządek zebrania
 

_______________________________________________________________________

 

 

Informacja

 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie informuje rodziców, że zebranie śródsemestralne z wychowawcami w sprawie wyników nauczania i zachowania odbędzie się 05.12.2016r. (poniedziałek) o godzinie 15.00


Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Pniewie zaprasza rodziców na spotkanie, które odbędzie się 03.10.2017r. (wtorek) o godzinie 15.00.
Porządek spotkania:
1. Powitanie – dyrektor szkoły.
2. Organizacja pracy w roku szkolnym 2017/2018 – wicedyrektor szkoły.
3. Przedstawienie wyników egzaminu gimnazjalnego – wicedyrektor.
4. Wydatkowanie środków w Radzie Rodziców za rok szkolny 2016/2017 – przewodnicząca Rady Rodziców.
5. Spotkanie rodziców z wychowawcami.
6. Spotkanie trójek z dyrekcją szkoły – wyłonienie Zarządu Rady Rodziców.

INFORMACJA

Informacja
Dyrekcją Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie informuje rodziców, że zebranie z wychowawcami w sprawie wyników nauczania i zachowania odbędzie się w dniu     6 grudnia 2017 roku (środa) o godzinie 15.00.

INFORMACJA

INFORMACJA

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie zaprasza rodziców na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się              26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godzinie 15.00.