Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

Ogłoszenie

Uczestników uroczystości obowiązuje zachowanie zasady dystansu społecznego.

INFORMACJA

Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie zaprasza rodziców na spotkanie, które odbędzie się 01.10.2020r. (czwartek), o godz.1500.
Porządek spotkania:
1.Organizacja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021
2.Przedstawienie wyników egzaminu ósmoklasisty.
3.Wydatkowanie środków w Radzie Rodziców za rok sz. 2019/2020.
4.Spotkanie rodziców z wychowawcami, wybór „Trójek klasowych”.
5.Spotkanie „Trójek klasowych” z dyrektorem szkoły – wyłonienie Zarządu Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie.

UAWGA – MASECZKI OBOWIĄZKOWE!
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego (czerwona strefa w całym kraju) uczniowie klas 4-8 pozostają w domu w dniach od 26.10.2020r. do 06.11.2020r. W tym okresie zostanie zorganizowana edukacja zdalna z wykorzystaniem platformy CLASSROOM.
Zajęcia będą odbywać się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. Obecność w edukacji zdalnej obowiązkowa. Proszę o poważne potraktowanie zadania.
                                                                                                                     Dyrekcja szkoły

INFORMACJA

Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pniewie.

                W związku z rozwojem epidemii rząd zdecydował o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń dotyczących stacjonarnego nauczania.

Rozszerzone środki zapobiegawcze zostaną wprowadzone od soboty 7 listopada do niedzieli 29 listopada. Wśród nich nowe regulacje prawne dotyczące oświaty:

Od poniedziałku, 9 listopada do 29 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W/w uczniowie przechodzą na tryb nauki zdalnej.

Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono nauczanie zdalne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Zgodnie z rekomendacją MEN uczniowie klas I-III i IV-VIII nadal będą pracować na aplikacji Google CLASSROOM i Google MEET.

Zwracamy się do Rodziców z apelem: pomóżcie swoim młodszym dzieciom zalogować się do Google Meet. Jesteśmy przekonani, że starsze rodzeństwo, które pracuje już na aplikacji również posłuży pomocą.

W dniach 21 i 22 grudnia 2020 roku, odbędą się w szkole konsultacje dla uczniów klas 4-8 w zakresie poprawy ocen za I semestr.

INFORMACJA

INFORMACJA

Nauczyciele świetlicy szkolnej, bardzo proszą o dokonanie zapłaty za obiady ( za miesiąc październik i listopad). Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 8.00 do 12.30.
Nauczyciele świetlicy szkolnej.

INFORMACJA

Przerwa świateczno- noworoczna trwa od 23 grudnia 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku. Natomiast ferie zimowe rozpoczynają się dnia 4 stycznia do 17 stycznia 2021 roku.

INFORMACJA

 
POWRÓT UCZNIÓW KLAS  EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ DO NAUCZANIA STACJONARNEGO
.

            Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pniewie informuje, że od dnia 18 stycznia 2021r. zostają wznowione zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I - III, zgodnie z planem, w ścisłym reżimie sanitarnym. Organizacja dowożenia uczniów będzie odbywać się według harmonogramu obowiązującego przed nauczaniem zdalnym.

Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii WEBINAR DLA RODZICÓW
MłODZI UŻYTKOWNICY INTERNETU - WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWO, OCHRONA  WIZERUNKU W SIECI WEBINAR DLA RODZICÓW

„Nie dajmy zginąć poległym...”

W ostatnich latach przywracana jest pamięć o żołnierzach antykomunistycznego podziemia - Niezłomnych i Wyklętych.

 

Byli patriotami, a spędzili najlepsze lata życia w polskich więzieniach, torturowani i poniżani. Żołnierze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni. Zapłacili za swoje przywiązanie do Ojczyzny najwyższą cenę. Byli to żołnierze podziemia niepodległościowego, wywodzący się z Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy od roku 1944 walczyli z wojskami sowieckimi i komunistycznym aparatem terroru o niepodległą Polskę, wierni złożonej przysiędze.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

OGŁOSZENIE

 

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola nr 2 w Pniewie informuje, że zajęcia w grupach 3 – latków, 4 – latków, 5 – latków zostaną wznowione w dniu

 15 marca 2021r.

  Prosimy o przysyłanie na zajęcia dzieci zdrowych (bez kataru, kaszlu, nudności i temperatury).

   Zapraszamy na godz. 7.30.

                                                                                                                                                                                                                       Dyrekcja

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.
Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

INFORMACJA

        Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pniewie informuje, że w związku
z przedłużeniem obostrzeń dotyczących walki z pandemią COVID-19 do 18.04.2021r., Samorządowe Przedszkole nr 2 w Pniewie pozostaje nieczynne, natomiast uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie uczą się zdalnie.

INFORMACJA

Dyrekcja Samorządowego Przedszkola nr 2 w Pniewie zaprasza dzieci wszystkich grup przedszkolnych na zajęcia stacjonarne wychowania przedszkolnego, które zostają wznowione      w dniu 19 kwietnia 2021r.
Organizacja dowożenia grupy 5 - latków i 6 - latków będzie odbywać się według harmonogramu, który obowiązywał przed zawieszeniem zajęć.
Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pniewie informuje, że od dnia 26 kwietnia 2021r. zostają wznowione zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I - III w formie hybrydowej, w ścisłym reżimie sanitarnym. Organizacja dowożenia uczniów będzie odbywać się według harmonogramu obowiązującego przed nauczaniem zdalnym.

WZNOWIENIE ZAJĘĆ STACJONARNYCH W KLASACH I - III

INFORMACJA DLA RODZICOW KLAS VIII

1. Zapraszamy uczniów klas ósmych oraz ich rodziców do udziału w webinarium organizowanym przez firmę VULCAN.  Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.
Szczegółowe informacje dotyczące webinarium zawarte są w załączniku.
2. Spotkanie Dyrekcji ZSZ im. J. Ruszkowskiego z rodzicami tegorocznych absolwentów szkół podstawowych:
Wtorek, 11 maja · 17:00–18:00
Informacje dla uczestników spotkania w Google Meet
Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/eif-fgkg-dyf

INFORMACJA NAUKA HYBRYDOWA W KLASACH IV - VII

w dniach 17 -28 maja 2021r. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie informuje uczniów i rodziców, że nauka hybrydowa w dniach 17 – 28 maja 2021r. będzie odbywać się według następującego harmonogramu:
 
Poniedziałek - 17.05.2021r. - Kl. V, VIA, VIIA, VIII - stacjonarnie
                                          Kl. IV, VIB, VIIB,  – on – line
Wtorek -  18.05.2021r. – Kl. IV, V, VIB, VIIB, VIII – stacjonarnie
                                             Kl. VIA, VIIA, – on – line
Środa – 19.05.2021r. -  Kl. V, VIA, VIIA, VIII – stacjonarnie
                                          Kl. IV, VIB, VIIB – on - line
Czwartek – 20.05.2021r. - Kl. V, VIA, VIIA, VIII - stacjonarnie
                                         Kl. IV, VIB, VIIB – on - line
Piątek – 21.05. 2021r. – Kl. IV, V, VIB, VIIB, VIII  - stacjonarnie
                                          Kl. VIA, VIIA, – on – line
Poniedziałek – 24.05.2021. - Kl. IV, V, VIB, VIIB, VIII – stacjonarnie 
                                           Kl. VIA, VIIA, – on – line
 
Wtorek - 25.05.2021r, środa – 26.05.2021r. , czwartek – 27.05.2021r. – dni wolne od nauki – egzamin ósmoklasisty
 
Piątek – 28.05.2021r. – Kl. V, VIA, VIIA, VIII – stacjonarnie
                                            Kl. IV, VIB, VIIB – on – line
Organizacja dowożenia uczniów będzie odbywać według planu, który obowiązywał przed nauczaniem zdalnym.

INFORMACJA

HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

21.06.2021r.(poniedziałek) – klasy VIII , VII A,  VII B
22.06.2021r.( wtorek) – klasy VI A, VI B
23.06.2021r.(środa) – klasy V , IV , III
24.06.2021r.(czwartek) – klasy I, II A , II B
   Zestawy podręczników wkładamy do torby, przyklejamy karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia .                   
  Rodzice osobiście muszą podpisać dokumentację zwrotu podręczników w bibliotece szkolnej.
Do zobaczenia w bibliotece :)

.

Dyrekcja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pniewie informuje, że sprawozdania finansowe placówki za 2020 rok znajdują się na stronie BIP

INFORMACJA

Instrukcje

Filmy instruktażowe:

Informacja o przekazaniu zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty 2021.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie informuje, że dnia 9 lipca (piątek) 2021 r. od godziny 9:00 w sekretariacie szkoły będą wydane zdającym zaświadczenia/informacje o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

OGŁOSZENIE

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 3 i 4-letnie, które od 1 września 2021 roku rozpoczną edukację przedszkolną w Samorządowym Przedszkolu nr 2 w Pniewie , wraz z opiekunami na zajęcia adaptacyjne organizowane w naszym przedszkolu w dniach 30.08. 2021r. – 31.08.2021r. w godz. 9.00 – 12.00.
Celem zajęć adaptacyjnych w przedszkolu jest ułatwienie maluchowi bezstresowego wkroczenia w świat grupy przedszkolnej. Podczas zajęć dzieci poznają przedszkole, nauczycielki i personel obsługi. Uczestniczyć będą  w zajęciach ruchowych, plastycznych oraz zabawach  integracyjnych  w sali i na terenie ogrodu przedszkolnego.
Pragniemy, aby wszystkie dzieci z uśmiechem, bez stresu i płaczu przychodziły do naszego przedszkola.
Ze względu na sytuację pandemiczną spowodowaną COVID – 19 prosimy o przybycie jednego z Rodziców oraz przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego (obowiązkowa maseczka.