Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie informuje,że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20 odbędzie się dnia 2 września 2019 roku.

         godz. 8.00 - msza święta w kościele parafialnym w Pniewie.

        godz. 9.00 - rozpoczęcie roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pniewie.  

                                                                                                                                                                      Z poważaniem dyrekcja

INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA

 

Informacja dla rodziców.  SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

INFORMACJA

INFORMACJA

UWAGA, RODZICE I UCZNIOWIE!!!
PILNE!!!

Rodzicu,
•- ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca do 25 marca br. W razie potrzeby 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
•- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
•- masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
•- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
•rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
•- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
Uczniu,
•- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
•- przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
•- odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
•- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
List Mazowieckiego Kuratora Oświaty do rodziców - zagrożenie koronawirusem.
Rodzice dzieci, uczniów przedszkoli szkół i placówek województwa mazowieckiego
Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem wystąpienia zakażenia koronawirusem COVID 19 uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniżej zamieszczonymi informacjami:
Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej są rekomendacje w zakresie profilaktyki zdrowotnej https://www.gov.pl/web/edukacja
/Na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczone są komunikaty dotyczące zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi - https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
800 190 590 jest to numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem – kliknij
Zwracam się również do Państwa o wykazanie szczególnej dbałości w zakresie przestrzegania przez Wasze dzieci zasad higieny, w szczególności częstego i dokładnego mycia rąk oraz odpowiedniego zachowania podczas kaszlu i kichania.
Mam nadzieję, iż wspólnie dołożymy starań, aby nasze dzieci i nasi uczniowie byli bezpieczni.

Z poważaniem,
Mazowiecki Kurator Oświaty
Aurelia Michałowska
 

    Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie informuje,że w dniach 12-13.03. 2020r.  (czwartek  i piątek) w szkole będą prowadzone wyłącznie działania opiekuńcze dla uczniów, którzy nie mogą pozostać w domu ze względu na pracę rodziców.  W tych dniach organizacja dowozu i odwozu uczniów do szkoły nie ulega zmianie.
Natomiast zgodnie z zaleceniem MEN od dnia 16.03.2020r. do 25.03.2020r. uczniowie i wychowankowie nie przychodzą do szkoły i przedszkola.

                   Informacja w sprawie zdalnego nauczania w okresie zawieszenia zajęć.

              Szanowni nauczyciele, rodzice i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pniewie, mając na uwadze decyzję Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w przedszkolach i szkołach w Polsce, związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, uprzejmie proszę o niezwłoczne  podjęcie działań  edukacyjnych   w obszarze zdalnego nauczania.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele poszczególnych przedmiotów  klas 4-8  zobowiązani są do przygotowania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu. Materiały  te mogą rozwijać zainteresowania  uczniów, utrwalać wiedzę, przygotowywać do  egzaminów, jednak nie mogą być formą realizacji podstawy programowej. Pomocne w tym zakresie są informacje MEN dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele  Do tego celu należy wykorzystać skuteczne środki komunikacji: strona internetowa, poczta elektroniczna, portale społecznościowe.

Rodzicu - zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Uczniowie - wykorzystajcie czas wolny od zajęć  w szkole  do samodzielnej pracy w domu. Materiały  przekazane  przez nauczycieli niech służą Wam do rozwijania zainteresowań, utrwalania wiedzy, przygotowania do egzaminów.

          Proszę o poważne potraktowanie zadania.

                                                                                                                  Dyrekcja Szkoły

Informacja o zdalnym nauczaniu