Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

Misja

Harcerz wie, że trzeba zawsze wytrwać i przetrwać, by nareszcie zwyciężyć, a nie tracić nadziei i nie mówić przedwcześnie, że wszystko stracone gen. Józef Haller

We wrześniu 2011 roku pod kierownictwem druhny drużynowej Wioletty Glanowskiej powstała 25 Próbna Drużyna Harcerska „Zawieja”, która swoją nazwę przyjęła od pseudonimu jednego z działaczy Armii Krajowej, nauczyciela szkoły w Pniewie, porucznika. Romana Jacniackiego, pseudonim „Zawieja”. Symbolem drużyny jest zielono-czarna wierzba mazowiecka. Barwy drużyny to zieleń i czerwień.
Kolor zielony nawiązuje do tradycji Puszczy Białej, natomiast czerwień symbolizuje krew przelaną za Ojczyznę. Drużyna liczy 16 członków. 14 października 2012 r. pięcioro harcerzy złożyło przyrzeczenie, zaś siedmioro przyjęło barwy. Od 2013 roku jesteśmy już 25 Drużyną Harcerską „Zawieja”
Nasza drużyna bierze udział w uroczystościach hufcowych. Zorganizowała „Zuchowy Dzień Wiosny” oraz oprawę mszy z przekazaniem Betlejemskiego Światełka Pokoju. Harcerze przeprowadzili w porozumieniu z ks. Proboszczem dwie akcje zarobkowe, z których dochód przeznaczony był na przygotowanie proporca. .Opiekują się mogiłami Nieznanego Żołnierza, Pomnikiem Obrońców Ojczyzny. Ich piękna służba widoczna jest w czasie uroczystości patriotycznych. Obecnie mamy 16 członków Zaczątkiem naszej drużyny była działająca przy Szkole Podstawowej w Pniewie 24 Gromada Zuchowa „Leśne Skrzaty”.

W roku szkolnym 2016/17 drużyna obchodzi 5 - lecie istnienia, od października przy drużynie powstaje zastęp zuchowy "Mali Giganci".