Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

DYREKTOR SZKOŁY

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Krzysztof  Gierek

mgr Jolanta Jackowska