Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

Działania profilaktyczno - wychowawcze.

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

W dniach 25- 29 listopada nasze przedszkolaki trzylatki, czterolatki, pięciolatki i sześciolatki uczestniczyły               w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem Misiem. Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie.              Dzieci z każdej grupy zaprezentowały swoje misie, opowiadały o nich, mówiły  z jakich są bajek, odgadywały zagadki związane z misiami, degustowały miód – przysmak misiów, wykonały prace plastyczno - techniczne oraz tańczyły    z misiami w rytm piosenek „Jadą, jadą misie” oraz „Pokochaj pluszowego misia”. Na zakończenie   każde dziecko otrzymało dyplom za udział  w zabawie z okazji Dnia Pluszowego Misia. Ten dzień  wywołał u dzieci wiele uśmiechów i  radości a najważniejszy, główny cel spotkania - wspólna, zgodna zabawa- został osiągnięty.

ROZSTRZYGNIĘCIE  GMINNEGO  KONKURSU  PROFILAKTYCZNEGO

 

W  dniu 05.12.2019r. odbyło się rozstrzygnięcie gminnego konkursu profilaktycznego, w którym brali udział uczniowie klas I - VIII Szkół Podstawowych             z terenu Gminy Zatory.

Do organizatorów wpłynęło łącznie 69 prac konkursowych z wszystkich kategorii wiekowych. Jury w składzie p. Beata Wójcik, p. Anna Jarząbek, p. Hanna Kaczmarczyk, p. Iwona Drążewska, p. Michalina Kowalska biorąc pod uwagę kryteria oceny: samodzielność i oryginalność wykonania pracy;

zgodność pracy z tematyką przewodnią i tytułem konkursu związanym  z przeciwdziałaniem uzależnieniom, ze szczególnym zwróceniem uwagi na negatywne konsekwencje postanowiło przyznać nagrody.

UCZNIOWIE Z NASZEJ SZKOŁY, KTÓRZY ZAJĘLI CZOŁOWE MIEJSCA TO:

            W konkursie „Żyjmy zdrowo – nie ulegajmy nałogom!” w kategorii klas I- III

III miejsce - Igor Murza kl. II

W konkursie „Uzależnienia – nie daj się zwieźć!” w kategorii klas IV-  VI

I miejsce -  Kinga Mroczkowska kl. Vb

II miejsce -  Oliwia Makowska kl. VIb

W konkursie „Uzależnienia- nie daj się zwieźć!”w kategorii klas  VII-  VIIII

I miejsce -  Adam Matuszewski kl. VII 

Serdeczne podziękowania składamy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Zatorach za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu. Uczniom zaś gratulujemy.

Pedagogizacja Rodziców

 

5 grudnia 2019 r. w naszej szkole zorganizowano prelekcję dla rodziców pt. „Współczesne zagrożenia medialne a rola rodzica w profilaktyce”. Spotkanie poprowadził Pan Marcin Miller – pedagog, terapeuta i socjoterapeuta firmy BEZKOMPLEKSOW.

Rodzice poznali zagrożenia, na jakie narażone są ich dzieci w Internecie, szczególnie wynikające z korzystania z gier komputerowych nieadekwatnych do wieku młodego odbiorcy. Specjalista zapoznał z charakterystycznymi objawami uzależnienia od gier Internetowych. Podczas spotkania podkreślona została potrzeba zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci oraz konieczność ustalania zasad bezpieczeństwa tj. określanie czasu spędzanego przez dziecko                w Internecie, stosownie do jego wieku i kontrolę rodzicielską, gdy dziecko korzysta z komputera. Rodzice poznali również oznaczenia gier komputerowych, by móc określić, czy gra jest dostosowana do wieku dziecka.

Na koniec uczestnicy prelekcji otrzymali listę kanałów w serwisie YouTube, które demoralizują dzieci i młodzież oraz  uzyskali informacje o czynnikach chroniących dziecko  przed uzależnieniem.
 

PEDAGOG - Katarzyna  Matuszewska

                                                                                                                  SPOTKANIA Z POLICJĄ

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pniewie trzykrotnie zorganizowano spotkania z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku- Dzielnicową Gminy Zatory asp. Renatą Zdunek. 12.09.21019r. odbyła się prez lekcja dla dzieci Samorządowego Przedszkola nr 2 i uczniów kl. I-III oraz 17.10.2019r. dla kl. IV- V. Temat spotkania: „Bezpieczna droga do szkoły”. Dnia 21.01.2020r.przedstawiciel Policji przeprowadził również dla ucz. kl.VI, VII i VIII – prelekcję nt. „Demoralizacji i odpowiedzialności karnej nieletnich”. Celem spotkań było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w różnych sytuacjach szkolnych. Prelekcje dotyczyły również zagadnień bezpieczeństwa w Internecie oraz demoralizacji i odpowiedzialności karnej nieletnich. Młodzież dowiedziała się jakie zachowania zagrażają młodym ludziom i podlegają karze. Poruszono problem palenia papierosów oraz          e-papierosów, zażywania substancji psychoaktywnych i alkoholu, kradzieży i niszczenia mienia oraz poruszania się pojazdami bez uprawnień. Uczniowie kl. VII i VIII obejrzeli także „Krótki film o uzależnieniach”. Przedstawiciel Policji odpowiadał na zadawane pytania oraz sugerował odpowiednie zachowanie niebezpiecznych sytuacjach.
Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Pomimo tak poważnej i istotnej tematyki spotkanie przebiegło w przyjaznej i swobodnej atmosferze. Była to też dobra okazja, aby nagrodzić uczniów naszej szkoły. W ramach ogólnopolskiej kampanii ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ dla uczniów szkół podstawowych zorganizowany został konkurs literacko- plastyczny „JA ZA 20 LAT”. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły, którzy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Byli to: Iwo Borek kl. IB, Klaudia Pawlak kl.VA, Iga Kądziela i Kinga Mroczkowska z kl. VB, z kl. VIII: Maksymilian Antoniak, Magdalena Kaczmarczyk, Kacper Mroczkowski i Dominika Szajczyk. Uczniom gratulujemy wyróżnień a Funkcjonariuszce Policji składamy podziękowania.

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

 

  W trosce o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków w czasie zbliżających się ferii zimowych 5 lutego 2020 r.  zorganizowano coroczne spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z udziałem przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku - Dzielnicową Gminy Zatory  asp.  Renatą Zdunek. Spotkanie poświęcone było głównie zasadom bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Pani Policjantka uświadomiła dzieciom zagrożenia i niebezpieczeństwa z jakimi mogą zetknąć się w czasie wolnym - przebywając w domach, w sklepach, na spacerze itp. Dzielnicowa Gminy Zatory przypomniała numery i zasady korzystania z telefonów alarmowych oraz   „uczuliła” przedszkolaków na zachowanie wobec obcych osób. Omówiła z dziećmi zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na świeżym powietrzu. Na zakończenie przedszkolaki otrzymały kolorowanki pod hasłem ”Bezpieczne ferie”.

 Tematyka bezpieczeństwa poruszana jest w szkole często, ale wierzymy, że dzięki obecności Pani Dzielnicowej wiadomości lepiej zapadną dzieciom             w pamięć. Spotkanie z Policjantką to element profilaktyki, aby ferie zimowe upłynęły zdrowo i bezpiecznie.