Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

Kalendarz roku szkolnego 2017 - 2018

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2017 r.
3. Ferie zimowe 15-28 stycznia 2018 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie
4. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018
5 Egzamin gimnazjalny Terminy egzaminu gimnazjalnego

Podstawowy termin egzaminu gimnazjalnego:
część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)
☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00
 język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)
☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego:
część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)
☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek)
☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00
język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa)
☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00
☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r
7. Ferie letnie 23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.