Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

Dzieje szkolnictwa w Pniewie.

1781r. – Pierwsza przyparafialna szkoła. Nauczycielem został organista, który prowadził zajęcia w swoim domu.

 • 1810r. – Budowa drewnianego budynku szkolnego,  którego dwie izby (dla dziewcząt i chłopców) mogły pomieścić 100 uczniów.
 • 01-X-1811r. – Rozpoczęcie systematycznej nauki w nowym budynku (60 uczniów pod kierunkiem jednego nauczyciela). 
 • 1905r. - Po rewolucji językiem wykładowym w szkole został język rosyjski.
 • 1915r. – W wyniku działań bitewnych I wojny światowej spłonął budynek szkolny.
 • 1917 – 1918r. – Budowa murowanego budynku na miejscu spalonego.
 • 1918r. – Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę rozpoczęła funkcjonowanie jednoklasowa szkoła o czterech oddziałach.
 • 1921 – 1928r. –Kierownik, Stefan Kamionowski, rozwinął szkołę do sześciu oddziałów.
 • 01 –X-1936r. – Kierownictwo szkoły (po Marii Deptulance i Aleksandrze Sosnowskim) objął  Jan Nowociński, który dokończył budowę drugiego drewnianego budynku szkolnego i rozwinął szkołę do siedmiu oddziałów.
 • 01-IX - 1939r. – W wyniku rozpoczęcia II wojny światowej nie odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego. W budynkach Niemcy urządzili szpital wojskowy. 
 • Po kilku miesiącach, gdy Pniewo znalazło się •w Generalnej Guberni, zajęcia lekcyjne (7 oddziałów) odbywały się w izbie wynajętej u Tomasza Delugi. Po roku szkoła wróciła do własnych budynków.
 • 18-V-1944r. – Łapanka w Pniewie. Aresztowano m. in. nauczycieli: Edwarda Jakubiaka i Romana Jacniackiego. 

04-IX-1944r. – Do Pniewa wkracza Armia Czerwona i wypiera Niemców. Na ten czas przerwano naukę w szkole.

 • 26-X-1944r. – Wznowienie nauki w szkole (342 uczniów w klasach I-VII).

1965/1966r. szk. – Zmiana struktury szkoły na ośmioklasową.

1983r. – Powołanie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Pniewie.

1989r. – Rozpoczęcie budowy szkoły.

W 1990 roku 13 września o godzinie 1030 stanął I blok nowej szkoły.

22-XII- 1993r. – Uroczyste otwarcie nowego obiektu szkolnego.

 • 01-IX-1999r. -  Szkoła zaczyna funkcjonować jako Zespół Szkół w Pniewie, w skład którego wchodzą: oddziały „O”, Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum nr 2.
 • Maj 2000r. – Rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej.
 • 12-X-2002r. – Uroczyste otwarcie hali sportowej.
 • 18-V-2007r. – Nadanie Zespołowi Szkół w Pniewie imienia Żołnierzy Armii Krajowej.