Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

 

 

Nowoczesne pracownie w Zespole Szkół

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie

W II semestrze roku szkolnego 2013/2014 udało się zainstalować w naszym Zespole Szkół dwie nowoczesne pracownie – językową i biologiczno – chemiczną. Nowe pracownie to przykład dobrej praktyki w działaniach edukacyjnych i dowód dbałości Wójta Gminy Zatory, Dyrekcji, Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców o jakość kształcenia w naszej placówce. Na ten cel przeznaczono pokaźną kwotę. Z programu unijnego „Akademia Równych Szans” - 36 tysięcy złotych, ze środków Rady Rodziców – pracownia językowa 23 tysiące zł, pracownia biologiczno – chemiczna 30 tysięcy złotych.

Pracownia językowa typu Mentor obejmuje 24 stanowiska wyposażone w oddzielne pulpity i sprzęt audio. Znalazły się w niej  m.in. specjalne meble – biurka uczniowskie ustawione w podkowę, galwanizowane krzesła, terminal ucznia, panel sterowania obsługiwany przez nauczyciela, słuchawki ucznia oraz pakiet programów niezbędnych do nauki języków obcych. W pracowni zainstalowano również tablicę interaktywną, tablicę suchościeralną, projektor multimedialny – sufitowy, dwa laptopy, dwa narożne regały na pomoce dydaktyczne oraz mapy i tablice językowe. W oknach pojawiły się rolety, ograniczające natężenie światła, w zależności od potrzeb procesu edukacyjnego. Dzięki temu uczniowie mogą pracować w parach lub kilkuosobowych grupach, a nauczyciel ze swojego stanowiska może nie tylko kontrolować poprawność wykonywanych przez uczniów zadań, ale też podejmować dialog i korygować błędy.

Pracownia biologiczno – chemiczna w gimnazjum

Tę pracownię urządzono zgodnie z przepisami BHP i ppoż. W skład wyposażenia weszły: stoliki z pogrubionym blatem odporne na działanie czynników chemicznych, stanowiska laboratoryjne z umywalkami i dostępem do pionu kanalizacyjnego, stół demonstracyjny z  dygestorium, które umożliwia bezpieczne prowadzenie podstawowych doświadczeń, regał z przeszklonymi szafkami do eksponowania pomocy i urządzeń, tablicę interaktywną, projektor multimedialny, tablicę suchościeralną, rolety, szafkę z filtrem węglowym na odczynniki chemiczne oraz laptop i mikroskopy. Dzięki temu uczniowie mogą brać aktywny udział w prowadzonych doświadczeniach i eksperymentach. W rezultacie w szkole gimnazjalnej pracownia biologiczno - chemiczna jest miejscem, w którym młodzież nabywa podstawowe umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym oraz uczy się wykonywania prostych doświadczeń–zatem funkcjonale nauczanie. Zgromadzono tu narzędzia do pracy dydaktycznej: płyty CD, książki, plansze, modele kulkowe związków chemicznych, kolekcje minerałów, szkło i sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki chemiczne.

Ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie do procesu edukacyjnego tablicy interaktywnej. Jest to nowoczesne narzędzie edukacyjne, które łączy funkcję nauki z zabawą. Umożliwia ona kreatywny i dynamiczny sposób prezentacji materiału. Wykorzystanie tekstów, filmów i animacji, nagrań, audiowizualnych kart gramatycznych, gier językowych znacznie zwiększa atrakcyjność zajęć. Zastosowanie form wizualnych i dźwiękowych odpowiada różnym stylom uczenia się, pomaga skupić uwagę uczniów, angażuje ich i motywuje. Ponadto tablica interaktywna stwarza możliwość korzystania
z zasobów Internetu na lekcji, a także zapisywania, ponownego odtwarzania, wydruku lub przesłania materiałów drogą mailową.  Dzięki temu czas lekcji może być optymalnie wykorzystany, a jednocześnie czas przygotowania zajęć znacznie skrócony.

Podejmując przedsięwzięcie chcieliśmy stworzyć naszym uczniom jak najlepsze warunki kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych i języków obcych, aby mogli uzyskiwać wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych i tym samym zwiększyć ich szanse w procesie rekrutacji do najlepszych szkół. Połączenie tradycyjnych metod z najnowszymi zdobyczami technologicznymi sprawia, że nauczanie jest nie tylko efektywne, ale również atrakcyjne.

W nowoczesnych pracowniach prowadzone są również dodatkowe zajęcia w ramach projektu edukacyjnego „Akademia Równych Szans”, który jest realizowany przez Zespół Szkół od 16 września 2013r. W projekcie edukacyjnym bierze udział 34 grupy: rozwijających 18, wyrównujących 16. Razem w zajęciach uczestniczy 139 osób. W tym w spotkaniach uczestniczy 66 chłopców i 73 dziewczęta. Są to uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia prowadzi 17 nauczycieli. Są to 45 minutowe jednostki w zakresie języka angielskiego, niemieckiego, polskiego, matematyki, biologii, przyrody, informatyki, fizyki, terapii pedagogicznej i logopedii.

 

Opracowanie: Dyrektor Zespołu Szkół

im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie

Krzysztof Gierek