Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

 

Projekt Unijny Akademia Równych Szans

 

„Akademia równych szans”

 

projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Od 16 września 2013 r. w Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Pniewie odbywają się zajęcia w ramach projektu „Akademia równych szans” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

139 uczniów: 66 chłopców i 73 dziewczynki Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie uczestniczy w zajęciach projektowych: 44 uczniów ze szkoły podstawowej i 95 uczniów z gimnazjum. Uczniowie pracują w 16 grupach zajęć wyrównujących i 18 rozwijających, łącznie w 34 grupach. W zajęciach wyrównujących bierze udział 35 chłopców i 32 dziewczynki w zajęciach rozwijających: 31 chłopców i 41 dziewcząt. Zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum  poszczególni uczniowie biorą udział w kilku rodzajach zajęć. Poniższa tabela przedstawia podział uczestników projektu na płeć:

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

14 chłopców i 6 dziewcząt

 

Lp.

 

Zajęcia wyrównujące

 

Liczba chłopców

 

Liczba dziewcząt

 

Razem

 

 

 

1.

 

Logopedia IV

 

4

 

2

 

6

 

2.

 

Terapia kl. IV

 

3

 

2

 

5

 

3.

 

Terapia kl. V

 

4

 

1

 

5

 

4.

 

Terapia kl. VI

 

4

 

1

 

5

 

5.

 

Język polski kl. IV

 

4

 

2

 

6

 

6.

 

Matematyka kl. IV

 

3

 

3

 

6

 

ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE W GIMNAZJUM

21 chłopców i 26 dziewcząt

 

Lp.

 

Zajęcia wyrównujące

 

Liczba chłopców

 

Liczba dziewcząt

 

Razem

 

1.

 

Język polski kl. IB

 

3

 

3

 

6

 

2.

 

Język polski kl. IA

 

4

 

2

 

6

 

3.

 

Matematyka kl. IAB

 

 

 

6

 

4.

 

Język polski kl IIAB

 

4

 

2

 

6

 

5.

 

Biologia kl. IIA

 

 

 

6

 

6

 

6.

 

Matematyka kl. IIAB

 

3

 

 

6

 

7.

 

Język polski kl. IIIAB

 

5

 

1

 

6

 

8.

 

Matematyka kl. IIIB

 

 

 

 

6

 

9.

 

Biologia kl. IIIAB

 

 

 

6  

 

6

 

10.

 

Fizyka kl. II/III

 

 

 

 

6

 

 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ

12 chłopców i 12 dziewcząt

 

LP.

 

Zajęcia rozwijające

 

Liczba chłopców

 

Liczba dziewcząt

 

Razem

 

1.

 

Informatyka kl. IV

 

3   

 

3   

 

6

 

2.

 

Informatyka kl. V

 

5

 

1

 

6

 

3.

 

Przyroda kl. V

 

1

 

5

 

6

 

4.

 

Język polski kl. VI

 

2

 

4

 

6

 

5.

 

Język angielski

 

4  

 

2  

 

6

 

ZAJĘCIA ROZWIJĄCE W GIMNAZJUM

19 chłopców i 29 dziewcząt

 

LP.

 

Zajęcia rozwijające

 

Liczba chłopców

 

Liczba dziewcząt

 

Razem

 

1.

 

Matematyka kl. IAB

 

2

 

4

 

6

 

2.

 

Język angielski kl.IA

 

3

 

3

 

6

 

3.

 

Język angielski kl. IIB

 

1

 

5

 

6

 

4.

 

Język niemiecki kl. IIA

 

 

 

6  

 

6

 

5.

 

Język niemiecki kl. IIB

 

2

 

4

 

6

 

6.

 

Zajęcia z technik ICT -Komputerowe z egzaminem ECDL  kl. IIA

 

 

2  

 

6

 

7.

 

Matematyka kl. IIIAB

 

3

 

3

 

6

 

8.

 

Biologia kl. IIIB

 

 

5  

 

6

 

9.

 

Język angielski z egzaminem TELC kl. IIIA

 

 

2  

 

6

 

10.

 

Język angielski z egzaminem TELC kl. IIIB

 

1

 

5  

 

6

 

11.

 

Język niemiecki z egzaminem TELC kl. IIIA

 

 

 

6  

 

6

 

12.

 

Język niemiecki z egzaminem TELC kl. IIIB

 

 

 

6  

 

6

 

13.

 

Zajęcia z technik ICT -Komputerowe z egzaminem ECDL kl. IIIB

 

 

3  

 

6

 

W ramach projektu uczniowie zostali objęci wsparciem psychologicznym: w szkole podstawowej 14 chłopców i 10 dziewcząt, w gimnazjum 7 dziewcząt i 9 chłopców. W 5 grupach uczniowie poznawali metody zastępowania agresji, techniki koncentracji na zadaniu i opanowaniu emocji, w tym eliminacji stresu szkolnego. W ramach zajęć realizowana były zagadnienia związane z motywacją, poczuciem odpowiedzialności i możliwością wpływu na swoje życie, poczuciem własnej wartości, postrzeganiem siebie.

 

W ramach szkolnego Ośrodka Kariery w Gimnazjum odbywały się indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi, których głównym celem była pomoc w wyznaczeniu predyspozycji i wstępnej ścieżki rozwoju edukacyjnego w kontekście zawodowym w związku z uwarunkowaniami lokalnego rynku pracy. Z zajęć doradztwa skorzystało 22 uczniów klas III gimnazjum: 10 dziewcząt i 12 chłopców.

 

Wszyscy uczestnicy projektu zostali wyposażeni w podręczniki, bruliony, długopisy. Każdy uczeń w dniu zajęć otrzymuje posiłek.

 

Zajęcia wspomagane są materiałami przygotowanymi i udostępnionymi przez prowadzących  w trybie „online” na platformie elearningowej.

 

W ramach projektu zakupiono powyższą platformę elearningową, 2 tablice multimedialne, 2 projektory, 2 ekrany projekcyjne, 2 laptopy z oprogramowaniem, zestaw programów edukacyjnych do tablic multimedialnych, odczynniki chemiczne dla gimnazjum, zestaw brył geometrycznych, 3 mikroskopy, szkolny zestaw do badania jakości wody, powietrza i gleby, model atomu, 2 komplety rolet.

  Szkolny koordynator: Jolanta Jackowska