Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

 

   

Imię i nazwisko

 


Nauczany przedmiot

1 mgr Krzysztof Gierek język polski2 mgr Jolanta Jackowska  plastyka
edukacja regionalna3 mgr Anna Danielska język angielski4 mgr Grażyna Dłużniewska biologia/ chemia/ wychowanie
do życia w rodzinie/ geografia5 mgr Hanna Drążewska matematyka, fizyka6 mgr Aleksandra Gajkowska historia/ wiedza o
społeczeństwie/ wychowanie do życia    w rodzinie/   
edukacja dla bezpieczeństwa7 mgr Wioletta Glanowska informatyka/ technika/ wychowawca świetlicy 8 mgr Bożena Gołębiowska język polski9 mgr Bożena Grzechnik edukacja wczesnoszkolna10 mgr Jolanta Kasińska edukacja wczesnoszkolna11 mgr Bożena Kisiel wychowawca w przedszkolu12 mgr Jolanta Kisiel wychowawca przedszkola13 mgr Bożena Kowalska edukacja wczesnoszkolna14 mgr Monika Karasek zajęcia rewalidacyjne/ bibliotekarz15 Marek Siemieniak muzyka16 mgr Anna Łuniewska wychowanie fizyczne/wychowawca świetlicy17 mgr Katarzyna Matuszewska pedagog/ doradca zawodowy18 mgr Bożena Nowosielska wychowawca w przedszkolu19 mgr Monika Nowotka fizyka/ zajęcia komputerowe/ matematyka20 mgr Andrzej Oleksa wychowanie fizyczne//wychowawca świetlicy21 mgr Zofia Puławska matematyka/ przyroda/ wych.
do życia w rodzinie/ fizyka22 mgr Alina Kasińska wychowawca świetlicy
23 mgr Jadwiga Arbuzińska

edukacja wczesnoszkolna

24 mgr Aneta Twardowska język niemiecki25 mgr Iwona Chodyna język angielski26 mgr Izabela Tułowiecka religia27 mgr Jolanta Salwin

wychowawca świetlicy/język polski

28  mgr Anna Szymańska - Grodzka język niemiecki29 mgr Ewa Załoga wychowawca w przedszkolu30  mgr Dorota Łyczkowska wychowawca w przedszkolu31

 mgr Monika Zajda - Przychodzka

logopedia32 ks. Miroslaw Wólkiewicz

religia

33