gallery/godlo-polski-250x295

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

 

gallery/herb zatorynew
gallery/image_0
gallery/logo szkoły bez tła

 

   

Imię i nazwisko

 


Nauczany przedmiot

1 mgr Krzysztof Gierek język polski
2 mgr Jolanta Jackowska język polski, plastyka
edukacja regionalna
3 mgr Anna Danielska język angielski
4 mgr Grażyna Dłużniewska biologia/ chemia/ wychowanie
do życia w rodzinie/ geografia
5 mgr Hanna Drążewska matematyka, fizyka
6 mgr Aleksandra Gajkowska historia/ wiedza o
społeczeństwie/ wychowanie do życia    w rodzinie/   
edukacja dla bezpieczeństwa
7 mgr Wioletta Glanowska informatyka/ technika
8 mgr Bożena Gołębiowska język polski
9 mgr Bożena Grzechnik edukacja wczesnoszkolna
10 mgr Jolanta Kasińska edukacja wczesnoszkolna
11 mgr Bożena Kisiel wychowawca w przedszkolu
12 mgr Jolanta Kisiel edukacja wczesnoszkolna
13 mgr Bożena Kowalska edukacja wczesnoszkolna
14 mgr Monika Karasek zajęcia rewalidacyjne/ wychowawca świetlicy 
15 Marek Siemieniak muzyka
16 mgr Anna Łuniewska wychowanie fizyczne/wychowawca świetlicy
17 mgr Katarzyna Matuszewska pedagog/ doradca zawodowy
18 mgr Bożena Nowosielska wychowawca w przedszkolu
19 mgr Monika Nowotka fizyka/ zajęcia komputerowe/ matematyka
20 mgr Andrzej Oleksa wychowanie fizyczne//wychowawca świetlicy
21 mgr Zofia Puławska matematyka/ przyroda/ wych.
do życia w rodzinie/ fizyka
22 mgr Alina Kasińska wychowawca świetlicy

23
mgr Jadwiga Arbuzińska wychowawca w przedszkolu
24 mgr Aneta Twardowska język niemiecki
25 mgr Iwona Chodyna język angielski
26 mgr Izabela Tułowiecka religia
27  Iwona Drążewska bibliotekarz
28 mgr Jolanta Salwin wychowawca świetlicy/język polski
29  mgr Anna Szymańska - Grodzka język niemiecki
30 mgr Ewa Załoga wychowawca w przedszkolu
31  mgr Dorota Łyczkowska wychowawca w przedszkolu
32
 mgr Monika Zajda - Przychodzka
logopedia
33 ks. mgr  Mirosław Wółkiewicz religia