Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

 

 

   

Imię i nazwisko

 


Nauczany przedmiot

1 mgr Krzysztof Gierek język polski
2 mgr Jolanta Jackowska  plastyka
edukacja regionalna
3 mgr Anna Danielska język angielski
4 mgr Grażyna Dłużniewska biologia/ chemia/ wychowanie
do życia w rodzinie/ geografia
5 mgr Hanna Drążewska matematyka, fizyka
6 mgr Aleksandra Gajkowska historia/ wiedza o
społeczeństwie/ wychowanie do życia    w rodzinie/   
edukacja dla bezpieczeństwa
7 mgr Wioletta Glanowska informatyka/ technika/ wychowawca świetlicy 
8 mgr Bożena Gołębiowska język polski
9 mgr Bożena Grzechnik edukacja wczesnoszkolna
10 mgr Jolanta Kasińska edukacja wczesnoszkolna
11 mgr Bożena Kisiel wychowawca w przedszkolu
12 mgr Jolanta Kisiel wychowawca przedszkola
13 mgr Bożena Kowalska edukacja wczesnoszkolna
14 mgr Monika Karasek zajęcia rewalidacyjne/ bibliotekarz
15 Marek Siemieniak muzyka
16 mgr Anna Łuniewska wychowanie fizyczne/wychowawca świetlicy
17 mgr Katarzyna Matuszewska pedagog/ doradca zawodowy
18 mgr Bożena Nowosielska wychowawca w przedszkolu
19 mgr Monika Nowotka fizyka/ zajęcia komputerowe/ matematyka
20 mgr Andrzej Oleksa wychowanie fizyczne//wychowawca świetlicy
21 mgr Zofia Puławska matematyka/ przyroda/ wych.
do życia w rodzinie/ fizyka
22 mgr Alina Kasińska wychowawca świetlicy

23
mgr Jadwiga Arbuzińska

edukacja wczesnoszkolna

24 mgr Aneta Twardowska język niemiecki
25 mgr Iwona Chodyna język angielski
26 mgr Izabela Tułowiecka religia
27 mgr Jolanta Salwin

wychowawca świetlicy/język polski

28  mgr Anna Szymańska - Grodzka język niemiecki
29 mgr Ewa Załoga wychowawca w przedszkolu
30  mgr Dorota Łyczkowska wychowawca w przedszkolu
31

 mgr Monika Zajda - Przychodzka

logopedia
32 ks. Miroslaw Wólkiewicz

religia

33