Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

 

 

Prezydium Rady Rodziców

przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pniewie


Przewodnicząca - Izabela Zawadzka


Zastępca -Dorota Linka


Skarbnik - Maria Piątek


Sekretarz -Magda Jeż


Członkowie: Ewa Winniewska

Marcin Król

Wpłaty na rachunek Rady Rodziców

 

          
Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pniewie
wysokość wpłat na rachunek Rady wynosi dobrowolnie wedługzadeklarowanej kwoty. Kwotę tę można
wpłacać jednorazowo, najlepiej w I semestrze roku szkolnego lub wdwóch ratach przypadających na każdy semestr. W przypadku większej
liczby dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Pniewie, za drugiei kolejne dziecko opłata wynosi 50% stawki podstawowej.

 

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na rachunek
bankowy Rady Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Pniewie
 o numerze:


538232 0005 0605 1167 2006 0001

     w  Banku Spółdzielczym w Pułtusku oddz. Zatory.

        
Bardzo gorąco apelujemy do wszystkich RODZICÓW o dokonywanie wpłat i wsparcie tym samym działalności szkoły na rzecz naszych dzieci.

 

Rada Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pniewie

 
 Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pniewie