Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

 

Prezydium Rady Rodziców

przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pniewie


Przewodniczący  - Marcin Król 


Zastępca -Dorota Linka


Skarbnik - Maria Piątek


Sekretarz -Magda Jeż

 

 

 

Wpłaty na rachunek Rady Rodziców

 

          
Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pniewie
wysokość wpłat na rachunek Rady wynosi dobrowolnie wedługzadeklarowanej kwoty. Kwotę tę można
wpłacać jednorazowo, najlepiej w I semestrze roku szkolnego lub w dwóch ratach przypadających na każdy semestr. W przypadku większej
liczby dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Pniewie, za drugiei kolejne dziecko opłata wynosi 50% stawki podstawowej.

 

Wpłat można dokonywać na rachunek
bankowy Rady Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Pniewie
 o numerze:

Numer konta

Rady Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pniewie

23 8232 0005 6800 1108 2000 0010

        
Bardzo gorąco apelujemy do wszystkich RODZICÓW o dokonywanie wpłat i wsparcie tym samym działalności szkoły na rzecz naszych dzieci.

 

Rada Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pniewie