gallery/godlo-polski-250x295

 

Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Armii Krajowej         

 w Pniewie

gallery/herb zatorynew
gallery/image_0
gallery/logo szkoły bez tła

 

Prezydium Rady Rodziców

przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej


Przewodnicząca -Marzena Kaczmarczyk


Zastępca -Izabela Zawadzka


Skarbnik - Maria Piątek


Sekretarz -Elżbieta Dawidczyk


Członkowie: Agnieszka Kozon


Magda Jeż

Wpłaty na rachunek Rady Rodziców

 

          
Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im.Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie
wysokość wpłat na rachunek Rady wynosi dobrowolnie wedługzadeklarowanej kwoty. Kwotę tę można
wpłacać jednorazowo, najlepiej w I semestrze roku szkolnego lub wdwóch ratach przypadających na każdy semestr. W przypadku większej
liczby dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Pniewie, za drugiei kolejne dziecko opłata wynosi 50% stawki podstawowej.

 

Wpłat można dokonywać w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio na rachunek
bankowy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej
w Pniewie
 o numerze:


538232 0005 0605 1167 2006 0001

     w  Banku Spółdzielczym w Pułtusku oddz. Zatory.

        
Bardzo gorąco apelujemy do wszystkich RODZICÓW o dokonywanie wpłat i wsparcie tym samym działalności szkoły na rzecz naszych dzieci.

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowejw Pniewie