Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

INFORMACJA

Drodzy rodzice wychowanków Samorządowego Przedszkola nr 2 w Pniewie, informujemy, że wpłaty
za przebywanie dziecka w przedszkolu  poza godzinami bezpłatnej opieki należy dokonywać na poniższy numer konta. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, (imię i nazwisko dziecka).

Bank Spółdzielczy w Pułtusku

Oddział w Zatorach

02 8232 0005 0600 1270 2006 0004