Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

Leszczydół 22 maja 2016 r

 

22 maja 2016r. Poczet Sztandarowy wziął udział w mszy świętej w intencji poległych. pomordowanych i zmarłych żołnierzy Września 1939r. ofiar zbrodni sowieckich 1940 roku oraz żołnierzy AK obwodu „Rajski Ptak” i Żołnierzy Wyklętych z oddziałów Jana Kmiołka i Hieronima Piotrowskiego. Uroczystość miała miejsce w Kościele p.w. Chrystusa Sługi w Leszczydole Nowinach. Zdjęcia w galerii
 

Uroczystość pogrzebowa w parafii Klukowo - 5 czerwca 2015r.

Wspomnienie Dyrektora Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie o zmarłym Marianie Bajno - ps. FAWEL.


Marian Bajno urodził się 26. 11. 1921 r. W czasie II wojny światowej był członkiem Armii Krajowej, uczestniczył w działaniach konspiracyjnych na terenie Puszczy Białej w ramach Placówki XIV Pniewo - Obwód „Rajski Ptak” Aresztowany w czasie obławy w Pniewie w dniu 18. 05. 1944 r. Następnie przewieziony do Pułtuska, dalej do Pomiechówka, gdzie odbywał tymczasowy areszt trwający ok. 9 tygodni. Potem wraz z innymi więźniami został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Sztutowie. Wg dokumentów wydanych przez Muzeum Stutthof został tam dostarczony w dniu 16 lipca 1944 r. przez gestapo płockie . W obozie oznaczony był numerem 45076 jako więzień polityczny. Zgodnie z dokumentami wydanymi przez Polski Czerwony Krzyż 24 listopada 1944 r. Marian Bajno został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, jako więzień numer 98805. Następnie w kwietniu 1945 r. przeszedł do obozu koncentracyjnego Buchenwald - podobóz Hasag - Leipzig. Za służbę ojczyźnie i obozowe cierpienia władze państwowe uhonorowały Mariana Bajno Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, zaś 9 lipca 1986 r. został odznaczony Krzyżem Oświęcimskim.

Na dzisiejszej uroczystości pogrzebowej są obecne sztandary Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Warszawa Wschód i Sztandar Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej z rodzinnego Pniewa. Jesteśmy tu z delegacją, by pochylić się nad trumną śp. Mariana Bajno, oddać mu cześć i wyrazić wdzięczność za jego służbę dla małej ojczyzny.

W naszej pamięci zapisał się jako świadek dramatycznej historii wpisanej w losy mieszkańców Pniewa i Kurpiowszczyzny. Pragnę przypomnieć, że Pniewo było mu zawsze bliskie. Jako dyrektor prowadziłem z Marianem Bajno rozmowy przygotowujące szkołę do nadania imienia. Był dla nas bardzo pomocny w ustaleniu wielu faktów porządkujących funkcjonowanie AK na terenie naszej parafii. Pomagał w ustaleniu nazwisk, pseudonimów, w porządkowaniu zdarzeń lokalnych z okresu wojny i okupacji.

Był człowiekiem niezwykle życzliwym i wykazującym się świetną pamięcią. Mimo podeszłego wieku żywo interesował się tym, co dzieje się w Pniewie. Chętnie i ze wzruszeniem uczestniczył w naszych uroczystościach patriotycznych – choćby z okazji odrestaurowania pomnika Obrońców Ojczyzny w 2004r, w nadaniu Zespołowi Szkół w Pniewie imienia Żołnierzy Armii Krajowej 18 maja 2007 roku, w rocznicowych obchodach nadania imienia naszej szkole.

Panie Marianie - dziękujemy za dobre serce, za wszelką życzliwość, za wierność Bogu i Ojczyźnie!

Zdjęcia w galerii

Leszczydół 17 maja 2015 r

 

17 maja 2015r. Poczet Sztandarowy wziął udział w mszy świętej w intencji poległych. pomordowanych i zmarłych żołnierzy Września 1939r. ofiar zbrodni sowieckich 1940 roku oraz żołnierzy AK obwodu „Rajski Ptak” i Żołnierzy Wyklętych z oddziałów Jana Kmiołka i Hieronima Piotrowskiego. Uroczystość miała miejsce w Kościele p.w. Chrystusa Sługi w Leszczydole Nowinach. 

 

Zdjęcia w galerii

16. rocznicę nadania imienia Żołnierzy Armii Krajowej Szkole Podstawowej nr 5 oraz 70. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

 

Uczmy się szacunku i miłości do ojczyzny

Środa 20 listopada 2012r. w Zespole Szkół był dniem świątecznym. Obchodzono 16. rocznicę nadania imienia Żołnierzy Armii Krajowej Szkole Podstawowej nr 5 oraz 70. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. burmistrzowie Grzegorz Nowosielski i Adam Warpas oraz delegacje zaprzyjaźnionych szkół.

- W ubiegłym roku szkolnym obchodziliśmy 15. rocznicę nadania naszej szkole tego zaszczytnego imienia – przypomnieli prowadzący uroczystość. - Dzisiaj spotykamy się ponownie, aby krzewić idee patriotyzmu, wspominać bohaterów ziemi wyszkowskiej oraz szkolenia podchorążówki Agricola w lasach Puszczy Kamienieckiej, niedaleko Wyszkowa.

Podniosły charakter uroczystości podkreślała obecność sztandarów: Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy AK oraz kół w Pułtusku, „Rajski Ptak” w Wołominie i Wyszkowie, a także szkół noszących imiona bohaterów czasu wojny: PSP im. hm. ppor. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”              w Sieczychach, ZS im. Żołnierzy AK w Pniewie, PSP im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance, Publicznego Gimnazjum im. AK w Długosiodle, PSP im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu, SP nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” AK w Łochowie, SP nr 5 im. Żołnierzy AK w Wyszkowie,          a także ZS im. Jana Pawła II w Leszczydole Nowinach i Gimnazjum nr 1 im. Polskich Mistrzów Olimpijskich w Wyszkowie.

Dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Szczerba przypomniał historię nadania szkole imienia, uzasadnił wybór patrona. Przez szesnaście lat szkoła kultywuje jego pamięć. Organizuje wiele uroczystości, wystaw i konkursów historycznych, wycieczek do miejsc pamięci. W prowadzonej od dziesięciu lat Izbie Patrona odbywają się żywe lekcje historii. - W pracy wychowawczej i patriotycznej przekazujemy młodemu pokoleniu najszlachetniejsze wartości, uczymy szacunku      i miłości do ojczyzny – zaznaczył dyrektor.

O działalności AK na ziemi wyszkowskiej mówił nauczyciel historii Paweł Baranowski. Delegacja uczniów i nauczycieli Zespołów Szkól w Pniewie i Wyszkowie wraz z płk. Krzysztofem Krzywoszem z Departamentu Wojskowego Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, prezes zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Anną Lewak, przy dźwiękach werbli, udała się, by złożyć kwiaty pod pomnikiem Żołnierzy AK przed szkołą. W tym czasie wiązankę utworów patriotycznych zagrała Młodzieżowa Orkiestra OSP pod batutą Franciszka J. Bieganowskiego.

W swoim wystąpieniu prezes Okręgu Warszawa -Wschód ŚZŻ AK Edmund Muszyński apelował do młodego pokolenia o pamięć i szacunek dla ojczyzny oraz walczących o jej wolność żołnierzy.

Kapelan środowisk AK i Szarych Szeregów ks. Henryk Kietliński, honorowy obywatel gminy Wyszków serdecznie pogratulował dyrektorowi Szczerbie szkoły     i uczniów. Przekazał w prezencie swoją najnowszą książkę, a od szkolnej społeczności otrzymał życzenia i bukiet kwiatów z okazji osiemdziesiątych urodzin.

Medale, przyznawane przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, wręczył dyr. płk Zbigniew Krzywosz.

Medale „Pro Memoria” otrzymali: L. Janik, M. Adamkiewicz, Z. Gołaszewski, T. Rybicki, Z. Smoleński.

Medalami „Pro Patria" zostali uhonorowani: ks. kan. A. Staniszewski, Krzysztof Gierek, Grażyna Dłużniewska, Hanna Drążewska, Aleksandra Gajkowską, Jolanta Jackowska – z Pniewa, Tadeusz Jasiński z Mławy, a także reprezentujący Wyszków Marian Czajkowski, żołnierz AK, wicedyrektor SP 5 Barbara Jagielska oraz nauczyciele Wioletta Wysocka i Paweł Baranowski

Za kultywowanie pamięci o żołnierzach AK, krzewienie idei patriotyzmu wyróżnieni zostali następujący nauczyciele: ZS w Wyszkowie - dyr. Zbigniew Szczerba, Jolanta Rosińska, Bożena Michalak, Ewa Zawisza, Wiesława Witkowska, Marzena Banach, Wiesława Ćwik, Arkadiusz Wilczyński, a także ZS w Pniewie - Bożena Grzechnik, Jolanta Kasińska, Marek Siemieniak, Jan Szczerba..

Płk Zbigniew Krzywosz wręczył nagrody laureatom szkolnego konkursu o Żołnierzach AK:

wiedzowego: I miejsce - Natalia Kuchta 5b, II - Julia Turek 5b, III - Julia Borzymek 5d,

plastycznego: I miejsce- Olga Woraczek 5b, II - Aleksandra Kowalik 5d, III - Zofia Tymińska 6 d.

Część artystyczna, przygotowana pod kierunkiem Anny Ropelewskiej, Heleny Świderskiej, Joanny Podgórskiej, Ewy Orzoł i Adama Rutkowskiego, nawiązywała do wydarzeń wojennych z okolic Wyszkowa. Wierszem i piosenką udało się młodym wykonawcom przywołać wspomnienia tamtych dni, dostarczyć wielu emocji i wzruszeń.

Goście zwiedzili także Izbę Pamięci oraz wystawę Edwarda Malinowskiego „Dzieje XIII pułku piechoty w Pułtusku”.

opr. EB

70 rocznica rozbicia więzienia w Pułtusku.

 

Zdjęcia w galerii

Obchody 72. rocznicy Akcji "Burza" i bitwy pod Pecynką oraz zbrodni ludobójstwa w Lipniaku Majoracie.

 

Zdjęcia w galerii