Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pniewie

    Szkoła Podstawowa                                                                 Samorządowe Przedszkole nr 2

   im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie                                                    w Pniewie   

Regionalny Zespoł "Dzieci Puszczy Białej".

           

            Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Puszczy Białej" został założony w Pniewie 1982r. przez choreografa i badacza naszego regionu Bonifacego Kozłowskiego. Pierwszymi członkami zespołu byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Pniewie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w wieku od 8 do 15 lat. Zajęcia wokalne i taneczne odbywały w remizie OSP w Pniewie, jak również w remizie OSP w Dąbrowie (gm. Rząśnik). Zespołowi przygrywała kapela ludowa w składzie: Stanisław Romanowski na akordeonie,  Mieczysław Włodarczyk na własnoręcznie zrobionych skrzypcach, Władysław Gołębiowski na bębenku, Tadeusz Mroczkowski na skrzypcach, Edward Stańczak na harmonii pedałowej. Już we wrześniu 1984r. zespół pod kierownictwem Bonifacego Kozłowskiego zajął I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Krakowie, dzięki czemu wziął udział w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym i Światowym Festiwalu Pokoju we Francji w lipcu 1985r. W kolejnych latach reprezentował Polskę m.in. na Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych w Bułgarii, na Litwie. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku zespół zawiesił swoją działalność.

            We wrześniu 2008r. zespół został reaktywowany przez wicedyrektora Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie - Jolantę Jackowską. Na zajęcia zespołu zaczęli uczęszczać uczniowie klas V, VI szkoły podstawowej i klas I - III gimnazjum, którym przygrywał Sylwester Chojnacki. Debiut nowych członków zespołu odbył się 02.08.2009r. podczas festynu w Pniewie – „Wakacyjny Relaks”. Zespół, który poprzez śpiew i taniec kultywuje tradycje regionu Puszczy Białej, uświetnia występami uroczystości szkolne, środowiskowe tj.: Dożynki Gminne (corocznie), Dożynki Powiatowe (01.09.2013r.), Obchody 90-lecia Lasów Państwowych w Domu Polonii w Pułtusku (26.06.2014r.), spotkanie z Marianem Pokropkiem - autorem książki "Wędrówki po Puszczy Białej" (14.11.2014r.). Przedstawiciele zespołu "Dzieci Puszczy Białej" dwukrotnie brali udział w nagraniach telewizyjnych w Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie: 20.12.2014r. programie związanym z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, emitowanym na żywo przez TVP 1 oraz 25.02.2016r. w zajęciach kulinarnych z Mikołajem Rey'em w ramach programu "Dzień dobry TVN".

            Członkowie zespołu od kilku lat biorą udział w Międzywojewódzkim Konkursie Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostrołęce. Zdobywają w nim wysokie miejsca:

  • 7.04.2013r. - Im. Katarzyna Szczerba w kategorii śpiew solistów, IIm. w kategorii grup śpiewaczych do lat 14 – grupa dziewcząt,
  • 26.04.2014r. - IIIm. Mikołaj Kasiński w kategorii śpiew solistów,
  • 03.04.2016r. - IIIm. grupa dziewcząt do lat 14, wyróżnienie - młodzieżowa grupa dziewcząt.

Członkowie zespołu brali udział w projekcie „Zapatrzeni w tańcu” realizowanym przez Stowarzyszenie „Puszcza Biała – Moja Mała Ojczyzna”, współfinansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna. Podsumowaniem projektu był występ w dniu 26.06.2016r., podczas którego zespół zaprezentował widowisko pt. „ Gaik na Puszczy Białej”.

Obecnie członkom zespołu, zarówno podczas zajęć jak i podczas występów towarzyszy Marek Jończyk, który gra na akordeonie.

opracowanie - kierownik zespołu: Jolanta Jackowska